Judo to dyscyplina sportu, która doskonale kształtuje ciało i psychikę. Wszechstronnie rozwija ruchowo. Uczy szybkości, zwinności, buduje wytrzymałość i siłę. Szczególnie ważne jest to dla dzieci, bo to co w młodym wieku zyskają, zostanie im na całe życie.

Na treningach podczas zabaw, gier i ogólnorozwojowych ćwiczeń dzieci mogą wyładować energię pod fachową opieką trenera. Zdobywają też umiejętność bezpiecznego upadania, która przekłada się na mniejsze ryzyko urazów.

 

Chociaż judo należy do sportów walki, nie wzmaga agresji. Wręcz przeciwnie pozwala ją rozładować ucząc, że każdy konflikt należy rozwiązywać z szacunkiem dla przeciwnika.

 

Treningi judo są też znakomitymi lekcjami kształtowania charakteru. Pomagają przezwyciężać kompleksy, rozwijają spostrzegawczość, wytrwałość, zdolność koncentracji, cierpliwość. Pozwalają też odkrywać własne możliwości, wzmacniać samodzielność i pracować nad osiąganiem skuteczności w działaniu.

 

Sprawność fizyczna, wytrwałość, panowanie nad emocjami, stosowanie zasad zdrowego współzawodnictwa, godzenie się z porażką, to umiejętności bardzo cenione we współczesnym świecie. Judo umożliwia ich wyćwiczenie.

 

Dzieci mogą rozpocząć uprawianie tej dyscypliny w bardzo wczesnym wieku – na początku szkoły podstawowej, a nawet wcześniej. Oczywiście trening judo w tak młodym wieku zawiera przede wszystkim elementy ogólnorozwojowe i gimnastyczne, a głównymi metodami treningowymi są gry i zabawy. Dzieci świetnie się przy tym bawią, postępy więc przychodzą jakby przy okazji. W tym czasie nie chodzi bowiem o szkolenie przyszłych mistrzów judo lecz o ogólny wszechstronny rozwój fizyczny dziecka. Dopiero później na tej bazie wprowadza się stopniowo elementy zaawansowanego treningu judo.